På Klintenæs finder du også Phomus.

Phomus er sammensat af “Photo” og “Music”.

Ud over vores hunde går vores hobby med Fotografering og Musik (Phomus)

Der er langsomt startet op på projektet med at få laden (Bar’n) bygget om til beat, bar, band, bed, breakfast, BBQ og andet blandet i Bakkebølle. 🙂

I øjeblikket forsøger vi at hjælpe med at stoppe “The PUT-IN-SANITY

Kategorier: Klintenæs